Bedre bolig rådgivning

Bedre bolig

EnergiFocus er godkendt af Energistyrelsen til, at yde helhedsorienteret rådgivning med fokus på energibesparelser i alle typer ejendomme.

Som BedreBolig-rådgiver med en baggrund som Beskikket energikonsulent under Energiledelsesordningen og Energimærkningsordningen, kan vi tilbyde uvildig energirådgivning under BedreBolig ordningen. Udgangspunktet for udarbejdelse af en BedreBolig-plan vil altid være en tæt dialog med boligejer. 

Når der er udarbejdet en BedreBolig-plan vil vi tillige kunne yde rådgivning i det videre forløb. Det er op til den enkelte boligejer, hvor omfattende denne rådgivning skal være.

Vi kan være egentlig bygherrerådgiver for boligejer eller, vi vil kunne assistere boligejers faste rådgiver indenfor de områder, hvor der måtte være behov for dette.

Vi kan tilbyde rådgivning indenfor følgende områder:

  • Udarbejdelse af BedreBolig-plan
  • Udarbejdelse af projektmateriale
  • Ansøge om tilskud
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Indhente tilbud
  • Koordinering af håndværkere
  • Tilsyn og kvalitetssikring
  • Aflevering og overdragelse
  • 1-års gennemgang  

BedreBolig-plan:

En BedreBolig-plan giver et samlet overblik over boligens potentiale, samt mulighed for, at prioriterer de enkelte renoveringstiltag. 

En BedreBolig-plan indeholder et samlet budget, hvilket kan være en stor fordel, da det overfor bank eller andet finansieringsselskab vil kunne dokumenterer hvilke andre boligforbedringer en energirenovering vil kunne finansierer.

Energirenoveringer kan forbedre indeklimaet og afhjælpe kulde og træk samtidig med, at der spares på energien og boligens værdi forøges.

BedreBolig rådgivning, store ejendomme

BedreBolig rådgivning, parcelhuse

BedreBolig, Energistyrelsens introfilm

Tilskud og fraddrag:

Energiselskabernes Energispareindsats

Vejledning om byfornyelse

Byfornyelsespulje, Københavns kommune

Håndværkerfradrag

 

 

bubblemedia