Energimærkning

billeder/energimaerke1.jpg

Mærkningen skal synliggøre bygningens energiforbrug og skal dermed virke som en form for varedeklaration, når en bygning sælges eller udlejes.

Læs mere

Blowerdoor-test

billeder/blowerdoor-test.jpg

Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,0 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa.

Læs mere

Termografering

billeder/termografi.jpg

Termografering er en metode til at afsløre kuldebroer, utætheder og varmespild.

Læs mere

Funktionsafprøvning

billeder/funktionsafproevning.jpg 

Bygningsreglementet stiller krav om funktionsafprøvning ved nybyggeri.

Læs mere

bubble