Velkommen til EnergiFocus

Vi er et konsulentfirma med speciale i energirådgivning til ejendomme. 

Vores primære arbejdsområde er energimærkning af ejer- og andelsboligforeninger samt erhvervsejendomme i hovedstadsområdet. Vi udføre desuden tæthedskontrol af bygninger (Blowerdoor-test) i henhold til Bygningsreglenmentetskrav. Læs mere...

Hent tilbud

Få et gratis og uforpligtende tilbud her...

Kundetilfredshed

Vores anmeldelser

Energimærkning

Mærkningen skal synliggøre bygningens energiforbrug og skal dermed virke som en form for varedeklaration, når en bygning sælges eller udlejes. Mærkningen skal give et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger..

Læs mere

Blowerdoor

Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,0 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa. Resultatet af trykprøvningen udtrykkes ved gennemsnittet af måling ved over- og undertryk. For bygninger med høje rum, hvor klimaskærmens overflade divideret med etagearealet er større end 3, må luftskiftet ikke overstige 0,5 l/s pr. m² klimaskærm.” BR-18, § 263...

Læs mere

bubble