Funktionsafprøvning af varme- og ventilationsanlæg

D. 1. juli 2017 indførtes der krav i bygningsreglementet om, at der skal foretages funktionsafprøvning af en række bygningsinstallationer inden ibrugtagning af bygningen. De bygningsinstallationer som funktionsafprøvningerne omfatter er: 

• Ventilationsanlæg
• Varme og køleanlæg 
• Belysningsanlæg 
• Elevatorer
 
De nye krav er en styrkelse af de allerede eksisterende krav til eftervisning af installationers ydeevne i de gældende standarder for ventilation, varme- og køleanlæg, belysning og elevatorer.
 
Bygningsreglementets krav gælder ved alt nybyggeri, men også for eksisterende byggeri, hvor der udføres ændringer, der har betydning for bygningsreglementets bestemmelser. 
 
Dokumentation for resultatet af funktionsafprøvningen skal indsendes til kommunen, og opfyldelse af kravene er en forudsætning for, at bygningen må tages i brug.
 
Værdierne, der påvises i forbindelse med en funktionsafprøvning, skal mindst være i overensstemmelse med den endelige energibehovsberegning, samt øvrige krav i bygningsreglementet. Det betyder, at hvis funktionsafprøvningen påviser, at projekteringsværdierne i Be15/18 ikke kan overholdes, skal energibehovsberegningen opdateres med de værdier, der er målt ved funktionsafprøvningen.
 
Ved energimmærkning af nybyggeri er det et krav, at der foreligger dokumentation for, at funktionsafprøvningen er gennemført, med et resultat der overholder bygningreglementets krav.
 
Vi har specialeret os i at udføre funktionsafprøvning af varme- og ventilationsanlæg i parcelhuse. Funktionsafprøvningen udføres i overensstemmelse med bygningsreglementets krav.
 
Funktionsafprøvning af varme- og ventilationsinstallationer kan i parcelhuse, med fordel, udføres i forbindelse med udførelse af tæthedsprøve (blowerdoortest) og energimærkning.
 
Vi kan tilbyde meget konkurrencedygtige pakkepriser på samtidig energimærkning, blowerdoortest og funktionsafprøvning.
 
 

Få et uforpligtende tilbud...

design/udfyldformular.png

 
bubble