Termografering

Termografering er en metode til at afsløre kuldebroer, utætheder og varmespild. Man opnår en varmeteknisk kortlægning af overfladetemperaturer af fx bygningsflader og konstruktioner og får hurtigt et overblik over, hvor der optræder svagheder i klimaskærmen. Nærmere undersøgelser kan herefter målrettes til disse steder. Termograferingen kan udføres indvendigt og udvendigt:

Indvendigt til kontrol af eventuel tilstedeværelse af luftlækager og kuldebroer med kondensrisiko. Her scannes typisk

  • Ydervægge
  • Lofter
  • Skunkrum
  • Vinduespartier
  • Samlinger omkring loft/vægge og vægge/gulve

Udvendigt typisk til kontrol af isoleringstilstanden. Her scannes typisk:

  • Tagflader, kviste og gavltrekanter (såfremt loftetagen er udnyttet og opvarmet)
  • Ydermure - specielt partier omkring vinduer, etageadskillelse og fundamenter

Endvidere vil en indvendig termografering ofte blive foretaget i forbindelse med en tæthedsprøve (blowerdoortest), hvor der ved undertryk i bygningen ledes efter utætheder.

En termografisk undersøgelse følges op af en visuel inspektion af de bygningsdele, som måtte vise sig at være problematiske. Der udarbejdes rapportdokumentation, som identificerer de områder, hvor der er mulighed for afhjælpende foranstaltninger.

Få et uforpligtende tilbud...

design/udfyldformular.png

bubble