Varmetabsramme ved tilbygninger

Som alternativ til energirammen kan varmetabsrammen benyttes for mindre tilbygninger.

Varmetabsrammen er en beregning af hvor meget energi, en tilbygning ville bruge, hvis den var opført så den netop opfyldte kravene i §268.

Varmetabsrammen etableres ved at benytte U-værdierne i §268, ligesom vinduesarealet tilpasses så det svarer til 22 pct. af det opvarmede etageareal. Beregningen af varmetabet fra den reelle tilbygning skal være mindre end varmetabsrammen.

Få et uforpligtende tilbud...

design/udfyldformular.png

bubble